ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze website wordt vertegenwoordigd door Kommerse BV, BE 0630.601.948 met maatschappelijke zetel te 8550 Zwevegem, James Ensorplein 4. Hieronder worden een aantal belangrijke voorwaarden opgesomd, die van toepassing zijn bij iedere huurovereenkomst met Receptietafels Huren. 

Wijzigingen

De laatste wijzigingen aan deze algemene voorwaarden dateren van 26 april 2017.

Huurovereenkomst

Een huurovereenkomst is pas definitief na overeenkomst van deze algemene voorwaarden en na betaling van de waarborg. De huurder blijft verantwoordelijk voor de door hem gehuurde materialen gedurende de gehele huurperiode vanaf de ingebruikname tot de terugbezorging, inclusief transport.

Duur van de huurovereenkomst

Iedere huurovereenkomst met Receptietafels Huren Kommerse Bvba wordt aangegaan voor een periode van maximum één week. Door het vroeger terugbezorgen van de materialen kan de huurder geen aanspraak doen op compensatie in welke vorm dan ook.

Minimum orderbedrag

Het orderbedrag van een bestelling dient minimum 50 euro te bedragen. Wanneer het orderbedag kleiner is dan 50 euro, zal er een bijkomende administratieve kost aangerekend worden tot 50 euro.

Waarborg

Bij iedere huurovereenkomst dient een waarborg betaald te worden die opgehoogd wordt naargelang het orderbedrag.
Bij een orderbedrag van 0 tot 250 euro zal een waarborg gevraagd worden van 200 euro.
Bij een orderbedrag van 250 tot 500 euro zal een waarborg gevraagd worden van 400 euro.
Bij een orderbedrag van 500 tot 750 euro zal een waarborg gevraagd worden van 500 euro.
Bij een orderbedrag van 750 tot 1000 euro zal een waarborg gevraagd worden van 700 euro.
...

De waarborg wordt teruggestort uiterlijk 7 dagen na terugbezorging van de gehuurde materialen.

Schade

In geval van schade, zal het schadebedrag afgehouden worden van de waarborg. Eventueel beschadigde materialen zullen op die manier geheel of gedeeltelijk eigendom worden van de huurder.

Schade zal volgens onderstaande bedragen verrekend worden:
Beschermplaat: 20 euro
Stretchhoes: 25 euro
Receptietafel: 75 euro

Schade vooraf dient bij levering of afhaling vermeld te worden!

Ontbinding van de huurovereenkomst

Bij het niet afhalen van de gehuurde materialen op het afgesproken tijdstip, behoudt Receptietafels Huren Kommerse Bvba zich het recht om de volledige waarborg in te houden, en de gereserveerde materialen opnieuw te verhuren, zonder dat de huurder een schadevergoeding kan eisen bij te laten ophaling en de goederen dus niet meer beschikbaar zijn.

Bij het niet nakomen van de afspraak met betrekking tot levertijd, beschikbare materialen of eender welke andere, door overmacht onvoorzien omstandigheid, kan Receptietafels Huren Kommerse Bvba in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden, noch aangezet worden tot het betalen van enige vergoeding of compensatie. Het spreekt voor zich dat eventueel betaalde waarborgen en voorschotten in dat geval altijd terugbetaald zullen worden.

Prijzen

Alle prijzen op onze website, mails en andere communicatie zijn altijd exclusief BTW, exclusief levering en exclusief afhaling, exclusief wassen van de hoezen en topcovers, exclusief schoonmaken van de tafels, tenzij expliciet anders aangegeven.

Geschillen

Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Meer info of advies nodig over Algemene voorwaarden bij Receptietafels Huren door Kommerse Bvba?

U kan Tom steeds telefonisch contacteren op 0477/84.61.58 (Tom) of vul het contactformulier in.